×

Ve společnosti Česká pojišťovna mám na starosti online kampaně, jak výkonnostní, tak brandové. V kooperaci s kolegy pak také správu webu a IT vývoj. Iniciační jednání proběhla začátkem dubna, již od konce čtvrtého měsíce monitorovací nástroj SiUX aktivně používáme. Za sebe mohu prohlásit, že nám nástroj vícekrát pomohl především zachránit možné negativní konotace, především v důsledku nedostupnosti www stránek. Díky SiUXu se nám operativně daří řešit problémy s vysokou prioritou k opravě na IT a předejít tak zbytečnému plýtvání již nakoupených médií. V neposlední řadě se nám podařilo odhalit skryté vady a problémy na serverech, které způsobovaly větší než přijatelnou odezvu.

--- Marek Pavlík, Marketingový specialista ---


Důvěřují nám