×

56 × Infrastruktura

Body ze kterých sledujeme Vaše www stránky

Největší výhodou SiUX je velké množství kontrolních bodů jak v ČR, tak i v zahraničí.

NIX.CZ – Neutral Internet eXchange nejen České republiky je společnost sdružující české i zahraniční poskytovatele internetových služeb za účelem vzájemného propojení jejich sítí (www.nix.cz)

WiFi označení pro několik standardů IEEE 802.11 popisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích (též Wireless LAN, WLAN) (wikipedia)

Měřící bod:
Město:
Poznámka: